[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

kdebase-workspace 4:4.3.4-4.1: Please update debconf PO translation for the package kdebase-workspaceHi,

A l10n NMU will happen on kdebase-workspace pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Wednesday, March 03, 2010.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-qt-kde@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-09 19:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-21 21:17+0100\n"
"Last-Translator: Marcin Owsiany <porridge@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:1001
#, fuzzy
msgid "Default display manager:"
msgstr "Wybierz domyślny display manager."

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:1001
msgid ""
"A display manager is a program that provides graphical login capabilities "
"for the X Window System."
msgstr ""
"Display manager to program, który umożliwia logowanie się bezpośrednio do "
"systemu X Window."

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:1001
#, fuzzy
msgid ""
"Only one display manager can manage a given X server, but multiple display "
"manager packages are installed. Please select which display manager should "
"run by default."
msgstr ""
"Tylko jeden display manager może kontrolować dany X serwer, ale "
"zainstalowanych jest obecnie kilka takich programów. Wybierz, który z nich "
"ma być uruchamiany domyślnie."

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:1001
#, fuzzy
msgid ""
"Multiple display managers can run simultaneously if they are configured to "
"manage different servers; to achieve this, configure the display managers "
"accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and disable the "
"check for a default display manager."
msgstr ""
"(Można uruchomić kilka programów \"display manager\", ale muszą one "
"kontrolować różne serwery; można to osiągnąć konfigurując odpowiednio każdy "
"z nich i wyłączając w ich skryptach startowych fragment sprawdzający "
"domyślny display manager.)"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kdm.templates:3001
#, fuzzy
msgid "Stop the kdm daemon?"
msgstr "Czy chcesz zatrzymać daemona kdm?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kdm.templates:3001
#, fuzzy
msgid ""
"The K Desktop manager (kdm) daemon is typically stopped on package upgrade "
"and removal, but it appears to be managing at least one running X session."
msgstr ""
"Daemon K Desktop manager jest zazwyczaj zatrzymywany w czasie aktualizacji i "
"usuwania pakietu kdm, ale wygląda na to, że w tej chwili zarządza on "
"conajmniej jedną sesją X Window. Jeśli zostanie on teraz zatrzymany, "
"wszystkie zarządzane przez niego sesje zostaną przerwane. Można jednak nie "
"zatrzymywać teraz tego daemona -- nowa wersja zacznie działać przy jego "
"najbliższym restarcie."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kdm.templates:3001
#, fuzzy
msgid ""
"If kdm is stopped now, any X sessions it manages will be terminated. "
"Otherwise, the new version will take effect the next time the daemon is "
"restarted."
msgstr ""
"Daemon K Desktop manager jest zazwyczaj zatrzymywany w czasie aktualizacji i "
"usuwania pakietu kdm, ale wygląda na to, że w tej chwili zarządza on "
"conajmniej jedną sesją X Window. Jeśli zostanie on teraz zatrzymany, "
"wszystkie zarządzane przez niego sesje zostaną przerwane. Można jednak nie "
"zatrzymywać teraz tego daemona -- nowa wersja zacznie działać przy jego "
"najbliższym restarcie."

Reply to: