[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] Zalecenia dla tłumaczeńOn Wed, Mar 19, 2008 at 10:36:48AM +0100, Wojciech Zaręba wrote:
> czy ktoś, oprócz autora, jeszcze to czyta? Dla mnie naturalnym miejscem 
> wymiany opinii jest lista dyskusyjna. Ale może się mylę...

Wiki do dyskusji się nadaje średnio, ale wydaje mi się, że jest
doskonałym miejscem do którego można odesłać "nowego chętnego" żeby
zapoznał się z zasadami, tradycjami itp..

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: