[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Tłumaczenie aptitude-0.4.10Witam,

Pracując mozolnie w wolnych chwilach udało mi się zaktualizować tłumaczenie
aptitude, dla wersji dostępnej z repozytorium:

(pierwsze pobranie repozytorium, u mnie changeset 111:cee6c08fe0c1)
$ mkdir -p ~/work/aptitude
$ cd ~/work/aptitude
$ hg init
$ hg clone http://hg.debian.org/hg/aptitude/debian

(późniejsze aktualizacje można robić np. jak poniżej)
$ cd ~/work/aptitude/debian
$ hg pull
$ hg update

Różnice pomiędzy plikami można uzyskać tak:

$ cd ~/work/aptitude/debian/po
$ cp -a pl.po pl-orig.po
$ iconv -f iso-8859-2 -t utf-8 pl.po > pl-utf8.po
$ msgmerge pl-utf8.po aptitude.pot > pl-old.po
$ wget -O pl.po http://ics.p.lodz.pl/~wiktorw/debian/aptitude/debian/po/pl.po
$ diff -u pl-old.po pl.po > pl-new.diff

Tłumaczenie dla pakietu "aptitude" i plik zmian są pod adresami:

[1] http://ics.p.lodz.pl/~wiktorw/debian/aptitude/debian/po/pl.po
[2] http://ics.p.lodz.pl/~wiktorw/debian/aptitude/debian/po/pl-new.diff


Aktualizacji tłumaczenia przyświecały następujące cele:

* gdzie możliwe i sensowne, używać trybu oznajmującego

* trzymać się konsekwentnie tych samych zwrotów dla tych samych czynności
  w ramach całego tłumaczenia

* wybrać i stosować tłumaczenia zwrotów takich jak:
 "examine solution" -> "wyświetl rozwiązanie"
 "update package list" -> "uaktualnienie listy pakietów"
 "upgrade packages" -> "aktualizacja pakietów"  (dla zgodności z synaptic)
 "dependency resolution" -> "uzupełnianie niespełnionych zależności"
 "resolver" -> "rozwiązywanie zależności"
 "broken dependencies" -> "niespełnione zależności"
 "resolving dependencies" -> "uzupełnianie zależności"
 "reinstall" -> "ponowna instalacja"
 "reinstalled" -> "zainstalowany ponownie"
 "forget new packages" -> "zapomnij o nowościach"
 "forget which packages are new" -> "usuwanie informacji o nowościach"
 "would forget what packages are new" ->
  "usunięto by informacje o nowościach"
 "forget what packages are new" ->
  "usunięcie informacji o tym, które pakiety są nowe"

* umożliwić wpisanie frazy odbezpieczającej wykonanie potencjalnie
  szkodliwych operacji bez użycia polskich ogonków (a niech admin
  ma jakieś "kosmiczne" kodowanie lub ustawienia klawiatury - i jak
  ma wpisać takie ę czy ł?):
 "Zdaję sobie sprawę, że to bardzo zły pomysł" ->
  "Tak, rozumiem, to bardzo kiepski koncept"

Najlepsze w tłumaczeniu (nie zmieniałem) są teksty w cmine.cc rodem
z Rogue, np. komentarz o "Amulet of Yendor" i inne ;)
Niestety, są wyłączone dyrektywą "#if 0"... :P


Proszę szczególnie o komentarze do pliku ze zmianami [2]. Mam nadzieję
wkrótce (niedziela-poniedziałek) zgłosić to tłumaczenie na submit.debian.org.

Pozdrawiam,
Wiktor

PS. tłumaczenie "apt" jest już w repozytorium :) naprawdę lubię Debiana :D

-- 
Registered Linux user #390131 (http://counter.li.org)

Reply to: