[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian-installer: URGENT update for apt-setup stringsHi,

In preparation for the release, a last minute change was made to
strings belonging to the apt-setup repository.

This D-I component prompts users about activation of extra package
repositories. In the past, this was "volatile" and "security". Now,
"volatile" disappeared and is replace by "stable-updates".

So, the wording of a few tempaltes had to be changed. We did it as
conservatively as possible but that still needs translation updates.

I would be grateful if you could take the time and update it.

Please commit the file to D-I SVN. For those of you who can't, please
send it back to me.

The deadline for receiving the updated translation is
*Fri, 22 Jun 2012 06:46:18 +0200.*. This is SOON.

Thanks in advance and sorry for this last minute urgent change.

# Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>, 2003 - 2004
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004 - 2006, 2009
# Thanks to laatu@lokalisointi.org
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-15 21:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-22 13:33+0300\n"
"Last-Translator: Timo Jyrinki <timo.jyrinki@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: text
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid "Scanning the volatile updates repository..."
msgid "Scanning the release updates repository..."
msgstr "Tutkitaan nopeiden päivitysten varastoa..."

#. Type: multiselect
#. Choices
#. SEC_HOST and VOL_HOST are host names (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "security updates (from ${SEC_HOST})"
msgstr "tietoturvapäivitykset (${SEC_HOST})"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. SEC_HOST and VOL_HOST are host names (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
#, fuzzy
#| msgid "Erase data:"
msgid "release updates"
msgstr "Tiedot pyyhitään:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid "Services to use:"
msgstr "Käytettävät palvelut:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Debian has two services that provide updates to releases: security and "
#| "volatile."
msgid ""
"Debian has two services that provide updates to releases: security and "
"release updates."
msgstr ""
"Debianilla on kaksi palvelua, jotka tarjoavat päivityksiä julkaisuihin: "
"tietoturva- ja nopeat päivitykset."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Security updates help to keep your system secured against attacks. Enabling "
"this service is strongly recommended."
msgstr ""
"Tietoturvapäivitykset auttavat suojaamaan järjestelmää hyökkäyksiltä. "
"Palvelun käyttö on erittäin suositeltavaa."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Volatile updates provide more current versions for software that changes "
#| "relatively frequently and where not having the latest version could "
#| "reduce the usability of the software. An example is the virus signatures "
#| "for a virus scanner. This service is only available for stable and "
#| "oldstable releases."
msgid ""
"Release updates provide more current versions for software that changes "
"relatively frequently and where not having the latest version could reduce "
"the usability of the software. It also provides regression fixes. This "
"service is only available for stable and oldstable releases."
msgstr ""
"Nopeat päivitykset tarjoavat uudempia versioita ohjelmista, jotka muuttuvat "
"suhteellisen usein, ja joissa muun kuin uusimman version käyttö vähentäisi "
"ohjelman käyttökelpoisuutta. Esimerkki tällaisesta on virustutkan "
"virustuntomerkit. Tämä palvelu on saatavilla vain vakaaseen ja vanhaan "
"vakaaseen julkaisuun."

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:1001
msgid "Interface to use:"
msgstr "Käytettävä liittymä:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:1001
msgid ""
"Packages that use debconf for configuration share a common look and feel. "
"You can select the type of user interface they use."
msgstr ""
"Debconf yhdenmukaistaa sitä käyttävien pakettien asetuskäyttöliittymän. Voit "
"itse valita mieluisesi liittymän muutamasta vaihtoehdosta."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:2001
msgid "None"
msgstr "Ei mitään"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:2001
msgid "'None' will never ask you any question."
msgstr "”Ei mitään” tarkoittaa, ettei kysymyksiä koskaan kysytä"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:3001
msgid "Text"
msgstr "Teksti"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:3001
msgid "'Text' is a traditional plain text interface."
msgstr "”Teksti” on perinteinen pelkkää tekstiä sisältävä käyttöliittymä."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:4001
msgid "Newt"
msgstr "Newt"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:4001
msgid "'Newt' is a full-screen, character based interface."
msgstr "”Newt” on kokoruudun merkkipohjainen käyttöliittymä."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:5001
msgid "GTK"
msgstr "GTK"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:5001
msgid ""
"'GTK' is a graphical interface that may be used in any graphical environment."
msgstr ""
"”GTK” on graafinen käyttöliittymä, jota voidaan käyttää missä tahansa "
"graafisessa ympäristössä."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../network-console.templates:10001
msgid "Could not fetch SSH authorized keys"
msgstr "SSH-todentamisavaimia ei voi noutaa"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#. Translators: do NOT translate the "LOCATION" variable name
#: ../network-console.templates:10001
msgid "An error occurred while fetching SSH authorized keys from ${LOCATION}."
msgstr "Virhe noudettaessa SSH-todentamisavaimia sijainnista ${LOCATION}."

Reply to: