[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

bugzilla 3.6.2.0-3: Please update debconf PO translation for the package bugzillaHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
bugzilla. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against bugzilla.

The deadline for receiving the updated translation is
Sun, 12 Sep 2010 09:53:28 +0200.

Thanks in advance,
Raphael

# Copyright (C) 2009
# This file is distributed under the same license as the bugzilla package.
#
# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bugzilla\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bugzilla@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-02 09:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-18 05:55+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 0.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: password
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:2001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Salasanan varmistus:"

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:3001
msgid "Email address of Bugzilla administrator:"
msgstr "Bugzillan ylläpitäjän sähköpostiosoite:"

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:3001
msgid ""
"Please enter the email address of the Bugzilla administrator; all mail for "
"the administrator will be sent to this address. This email address is also "
"used as the administrator login for Bugzilla."
msgstr ""
"Anna Bugzillan ylläpitäjän sähköpostiosoite. Kaikki ylläpitäjälle "
"tarkoitetut viestit lähetetään tähän osoitteeseen. Osoitetta käytetään myös "
"ylläpitäjän käyttäjätunnuksena Bugzillassa."

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:3001
msgid ""
"A valid address must contain exactly one '@', and at least one '.' after the "
"@. You'll be able to change this setting through Bugzilla's web interface."
msgstr ""
"Osoitteessa tulee olla merkki ”@” kerran ja ainakin yksi piste @-merkin "
"jälkeen. Asetusta voidaan muokata Bugzillan verkkokäyttöliittymän kautta."

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:4001
msgid "Real name of Bugzilla administrator:"
msgstr "Bugzillan ylläpitäjän nimi:"

#. Type: password
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:5001
msgid "Password for the Bugzilla administrator account:"
msgstr "Bugzillan ylläpitotunnuksen salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:5001
msgid "Please enter at least 6 characters."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:6001
msgid "Have Status or Resolution values been customized?"
msgstr "Onko Status- tai Resolution-arvoja muokattu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:6001
msgid ""
"If values in the Status or Resolution fields have been customized, the "
"checksetup procedure must be modified appropriately before installation can "
"continue."
msgstr ""
"Jos kentän ”Status” tai ”Resolution” arvoja on muokattu, checksetup-ohjelmaa "
"tulee muokata vastaavasti ennen kuin asennusta voidaan jatkaa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:6001
msgid ""
"For each update of this package, a new version of the checksetup_nondebian."
"pl script is installed; the /usr/share/bugzilla3/debian/pre-checksetup.d "
"directory can be used to automatically apply your modifications before "
"execution."
msgstr ""
"Komentosarjasta checksetup_nondebian.pl asennetaan uusi versio aina, kun "
"tämä paketti päivittyy. Paikalliset muutokset voidaan automaattisesti ottaa "
"käyttöön ennen komentosarjan ajamista lisäämällä hakemistoon /usr/share/"
"bugzilla3/debian/pre-checksetup.d sopiva komentosarja."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid "Prompt about customized Status/Resolution at each update?"
msgstr ""
"Kysytäänkö Status- ja Resolution-kenttien muokkauksista aina päivitettäessä?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid ""
"If you modified Status/Resolution fields and created a script within /usr/"
"share/bugzilla3/debian/pre-checksetup.d to apply changes to /usr/share/"
"bugzilla3/lib/checksetup_nondebian.pl, you may want to avoid being prompted "
"at each package upgrade."
msgstr ""
"Jos Status- tai Resolution-kenttää on muokattu ja hakemistoon /usr/share/"
"bugzilla3/debian/pre-checksetup.d on luotu komentosarja, joka päivittää "
"muutokset komentosarjaan /usr/share/bugzilla3/lib/checksetup_nondebian.pl, "
"tätä kyselyä ei ehkä tarvitse tehdä jokaisen päivityksen yhteydessä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid ""
"If you accept being prompted, you will have to call /usr/share/bugzilla3/lib/"
"checksetup.pl yourself, at each package upgrade, before using Bugzilla."
msgstr ""
"Jos kysymys tehdään, komentosarja /usr/share/bugzilla3/lib/checksetup.pl "
"tulee ajaa aina, kun paketti päivitetään, ennen Bugzillan käyttöä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid ""
"If you did not modify Status/Resolution, you should skip prompting as "
"checksetup.pl will be started automatically (together with the {pre,post}-"
"checksetup.d scripts)."
msgstr ""
"Jos Status- ja Resolution-kenttiä ei ole muokattu, älä valitse kyselyä. "
"Tällöin checksetup.pl ajetaan automaattisesti (samoin kuin {pre,post}-"
"checksetup.d-komentosarjat)."

#. Type: error
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:8001
msgid "Setup of Bugzilla failed and needs further investigation"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:8001
msgid ""
"Bugzilla has the \"shutdownhtml\" configuration parameter set, putting it "
"offline (with logins disabled) until configured."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:8001
msgid ""
"To set up Bugzilla, run \"dpkg-reconfigure bugzilla3\" (as root) and choose "
"\"dbconfig-config\"."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:9001
msgid "Bugzilla downtime message:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:9001
msgid ""
"Please enter the HTML downtime message that should be displayed while "
"Bugzilla is being reconfigured."
msgstr ""

Reply to: