[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#510382: pam: [INTL:fi] Updated Finnish translation of the debconf templatesPackage: pam
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Please include attached updated translation fi.po to the package.

Regards,
Esko Arajärvi

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAklcms0ACgkQejjRZhTfFSw4mQCfcjwU+pmtDmIZX6GKdgQklBJF
tpcAmQHZC2M28obgkWYiT1zmSwGCwaVQ
=kcQN
-----END PGP SIGNATURE-----
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam 0.99.7.1-4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-12-28 01:17-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-01 12:27+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr "Palvelut, jotka käynnistetään uudelleen PAM-kirjastoa päivitettäessä:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for this new version of libpam.  Please review the following space-separated list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if needed."
msgstr "Useimmat PAMia käyttävät palvelut pitää käynnistää uudelleen libpamin uuden version käyttöönottamiseksi. Tarkista seuraava välilyönnein eroteltu lista niiden palveluiden init.d-komentotiedostoista, jotka käynnistetään uudelleen, ja muokkaa listaa tarvittaessa."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Näytönhallintaohjelma tulee käynnistää uudelleen käsin"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "The kdm, wdm, and xdm display managers require a restart for the new version of libpam, but there are X login sessions active on your system that would be terminated by this restart.  You will therefore need to restart these services by hand before further X logins will be possible."
msgstr "Näytönhallintaohjelmat kdm, wdm ja zdm tulee käynnistää uudelleen, jotta libpamin uusi versio tulee käyttöön. Järjestelmässä on kuitenkin aktiivisia X-istuntoja, jotka lopetettaisiin tämän uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Tästä syystä nämä palvelut tulee käynnistää uudelleen käsin ennen kuin uusia X-istuntoja voidaan avata."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Virhe PAM:in päivityksen yhteydessä käynnistettäessä uudelleen joitain palveluita"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr "Seuraavia palveluita ei voitu käynnistää uudelleen PAM-kirjastoa päivitettäessä:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> start'."
msgstr "Nämä palvelut tulee käynnistää uudelleen ajamalla '/etc/init.d/<palvelu> start'."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr "xscreensaver ja xlockmore täytyy käynnistää uudelleen ennen päivitystä"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid "One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been detected on this system.  Because of incompatible library changes, the upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate to these programs.  You should arrange for these programs to be restarted or stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of their current sessions."
msgstr "Järjestelmässä ajetaan parhaillaan yhtä tai useampaa xscreensaverin tai xlockmoren instanssia. Paketin libpam-modules kirjastot ovat muuttuneet niin, että päivityksen jälkeen näihin ohjelmiin ei voitaisi yhteensopivuussyistä enää tunnistautua. Nämä ohjelmat tulisi pysäyttää tai käynnistää uudelleen ennen päivityksen jatkamista, jotta käyttäjät eivät lukitse itseään ulos nykyisistä istunnoistaan."


Reply to: