[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://pwman3Dag iedereen,

In bijlage een eerste vertaling van de debconf-teksten voor pwman3.
-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the pwman3 package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pwman3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pwman3@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-10-09 09:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-12 14:22+0100\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Old database format detected"
msgstr "Oude database-indeling gedetecteerd"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"It seems that your are trying to upgrade Pwman3 form version 0.5.x or older. "
"The database is not compatible with the new database format. Before "
"upgrading you need to export your database to a CSV with:"
msgstr ""
"Het lijkt erop dat u PWman3 probeert op te waarderen van versie 0.5.x of "
"ouder. De database is niet compatibel met de nieuwe database-indeling. "
"Vooraleer u opwaardeert moet u uw database exporteren naar een CSV-bestand "
"met:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "  pwman> export"
msgstr "  pwman> export"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"That will create a CSV file located in $HOME/pwman-export.csv. Once "
"exported, you will have to renamed your old database to keep a backup of it:"
msgstr ""
"Dat zal een CVS-bestand aanmaken in $HOME/pwman-export.csv. Na het "
"exporteren moet u uw oude database hernoemen om er een reservekopie van te "
"behouden:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "  mv $HOME/pwman/pwman.db $HOME/pwman/pwman-old.db"
msgstr "  mv $HOME/pwman/pwman.db $HOME/pwman/pwman-old.db"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Then you can restart the package upgrade. Once the upgrade will be finished, "
"you will be able to import the CSV file previously generated:"
msgstr ""
"Daarna kunt u de opwaardering van het pakket terug starten. Na het "
"beëindigen van de opwaardering zult u het eerder gegenereerde CSV-bestand "
"kunnen importeren: "

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "  pwman3 -i $HOME/pwman-export.csv \\;"
msgstr "  pwman3 -i $HOME/pwman-export.csv \\;"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Don't forget to remove the CSV file when the import succeeded (the passwords "
"are stored in clear text in this file)."
msgstr ""
"Wanneer het importeren succesvol verliep, mag u niet vergeten het CSV-"
"bestand te verwijderen (in dat bestand zijn de wachtwoorden ongecodeerd "
"opgeslagen)."

Reply to: