[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://plptools (19 strings)Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of plptools debconf templates.
# Copyright (C) 2007-2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the plptools package.
# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2007.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: plptools 1.0.9-2.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: plptools@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-31 16:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-16 12:06+0100\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../plptools.templates:1001
msgid "Customize /etc/default/plptools"
msgstr "Aanpassen van /etc/default/plptools"

#. Type: note
#. Description
#: ../plptools.templates:1001
msgid ""
"In addition to plptools' main daemon \"ncpd\", plptools provides two "
"optional daemons:"
msgstr ""
"Naast de hoofdachtergronddienst 'ncpd', voorziet plptools twee optionele "
"achtergronddiensten:"

#. Type: note
#. Description
#: ../plptools.templates:1001
msgid ""
" plpfuse (for mounting a Psion's drives using Filesystem in USErspace)\n"
" plpprintd (for printing via PC from a Psion Series 5)"
msgstr ""
" plpnfuse (voor het aankoppelen van Psion's schijven met 'Filesystem in\n"
"           USErspace' (fuse))\n"
" plpprintd (voor printen via PC vanaf een Psion Serie 5)"

#. Type: note
#. Description
#: ../plptools.templates:1001
msgid ""
"Both daemons are disabled by default. You can enable them by editing /etc/"
"default/plptools."
msgstr ""
"Beide achtergronddiensten zijn standaard uitgeschakeld. U kunt ze "
"inschakelen door /etc/default/plptools aan te passen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../plptools.templates:2001
msgid "Should ncpd be started during boot?"
msgstr "Wilt u dat ncpd gestart wordt tijdens het opstarten van het systeem?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../plptools.templates:2001
msgid ""
"Normally, ncpd - the daemon which handles the serial connection to a Psion - "
"is started on boot-up. If you intend to connect your Psion to another "
"machine on the net and NEVER will use it locally, you can disable this here."
msgstr ""
"Normaal wordt ncpd (de achtergronddienst die de seriële verbinding met de "
"Psion afhandelt) opgestart tijdens het opstarten van het systeem. Als u van "
"plan bent om uw Psion te verbinden met een andere machine op het net en deze "
"NOOIT lokaal gaat gebruiken kunt u dit hier uitschakelen."

#. Type: string
#. Description
#: ../plptools.templates:3001
msgid "Specify serial line to be used"
msgstr "Te gebruiken seriële lijn:"

#. Type: string
#. Description
#: ../plptools.templates:3001
msgid ""
"By default, the Psion is expected to be connected to the first serial line "
"(COM1:) of your machine. You can change this here."
msgstr ""
"Standaard verwacht de Psion om verbonden te zijn via de eerste seriële lijn "
"(COM1) op uw machine. U kunt dit hier aanpassen."

#. Type: string
#. Description
#: ../plptools.templates:4001
msgid "Specify the IP address and port for ncpd"
msgstr "Wat is het door ncpd te gebruiken IP-adres en poort:"

#. Type: string
#. Description
#: ../plptools.templates:4001
msgid ""
"If you intend to use the plptools front-ends from other machines, you can "
"specify 0.0.0.0 or the IP address of your machine here. Normal users should "
"keep the default 127.0.0.1!"
msgstr ""
"Als u van plan bent om het plptools-frontend te gebruiken vanaf andere "
"machines kunt u hier 0.0.0.0 of het IP-adres van uw machine opgeven. Normale "
"gebruikers laten dit best staan op de standaardwaarde 127.0.0.1!"

#. Type: string
#. Description
#: ../plptools.templates:4001
msgid ""
"Note, that THIS IS A SECURITY THREAT as no authentication and no encryption "
"is used! DO NOT USE THIS on machines which are accessible from the Internet!"
msgstr ""
"Let op,  DIT IS EEN BEVEILIGINGSRISICO daar er geen authenticatie en geen "
"versleuteling gebruikt wordt! GEBRUIK DIT NIET op machines die toegankelijk "
"zijn vanaf het internet!"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../plptools.templates:5001
msgid "Should plpfuse be started during boot?"
msgstr "Wilt u plpfuse starten bij het opstarten van de machine?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../plptools.templates:5001
msgid ""
"If plpfuse is started during boot-up, it will wait for a Psion being "
"connected and then automatically mount that Psion. Since this is done as "
"root, non-privileged users will not have access to the mounted directory. If "
"you have a single-user machine, you probably want to start plpfuse manually "
"when you need it."
msgstr ""
"Als plpfuse opgestart is tijdens het opstarten van de machine zal deze "
"wachten totdat er een Psion verbonden wordt, waarna deze automatisch "
"aangekoppeld wordt. Aangezien dit gedaan wordt als beheerder hebben niet-"
"bevoorrechte gebruikers geen toegang tot de aangekoppelde map. Als u een één-"
"gebruiker-machine heeft is het beter om plpfuse handmatig te starten wanneer "
"u het nodig heeft."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../plptools.templates:6001
msgid "Should plpprintd be started during boot?"
msgstr "Wilt u plpprintd opstarten tijdens het opstarten van de machine?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../plptools.templates:6001
msgid ""
"If you intend to use the Psion's \"Print via PC\" feature, you can enable "
"this option. You must have a working print queue which is capable of "
"printing Postscript in order to use this feature."
msgstr ""
"Als u van plan bent om de Psion's 'Print via PC' feature te gebruiken kunt u "
"deze optie inschakelen. Om deze feature te gebruiken dient u een werkende "
"print-wachtlijst te hebben die in staat is om Postscript te printen."

#. Type: string
#. Description
#: ../plptools.templates:7001
msgid "Specify the print queue to be used"
msgstr "Welke print-wachtlijst wilt u gebruiken?"

#. Type: string
#. Description
#: ../plptools.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the print queue you want to use for printing from "
"the Psion."
msgstr ""
"Wat is de naam van de print-wachtlijst die u wilt gebruiken om te printen "
"vanaf de Psion?"

#. Type: string
#. Description
#: ../plptools.templates:8001
msgid "Specify remote host to be contacted"
msgstr "Te contacteren computer:"

#. Type: string
#. Description
#: ../plptools.templates:8001
msgid ""
"Since you have ncpd either disabled or listening on a non-standard address, "
"you should specify the address for the frontends again."
msgstr ""
"Aangezien u ncpd of heeft uitgeschakeld, of laat luisteren op een niet-"
"standaard adres dient u het specifieke adres voor de frontends nogmaals aan "
"te geven."

Reply to: