[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/releases/squeezeUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/squeeze
In directory vasks:/tmp/cvs-serv29540/squeeze

Modified Files:
	errata.wml 
Log Message:
Dutch translation corrections.


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/squeeze/errata.wml	2011/10/10 15:18:11	1.3
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/squeeze/errata.wml	2011/12/08 15:18:08	1.4
@@ -47,7 +47,7 @@
 <p>Er zijn nog geen tussenreleases voor Debian 6.0.</p>" "
 
 <p>Zie de
-<a href=http://http.nl.debian.org/debian/dists/squeeze/ChangeLog>ChangeLog</a>
+<a href="http://ftp.nl.debian.org/debian/dists/squeeze/ChangeLog";>ChangeLog</a>
 voor details over wijzigingen tussen 6.0.0 en <current_release_squeeze/>.</p>"/>
 
 <p>Verbeteringen voor de uitgebracht stabiele distributie gaan dikwijls door een
@@ -58,7 +58,7 @@
 
 <p>Als u APT gebruikt om uw pakketten bij te werken, dan kunt u de
 voorgestelde updates installeren door de volgende regel toe te voegen aan
-<tt>apt/sources.list</tt>:</p>
+<tt>/etc/apt/sources.list</tt>:</p>
 
 <pre>
   \# voorgestelde updates voor een 6.0 tussenrelease


Reply to: