[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://atftp (26 strings)|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: atftp_0.7.dfsg-1\n"
|| "Report-Msgid-Bugs-To: ldrolez@debian.org\n"
|| "POT-Creation-Date: 2006-10-02 00:46+0200\n"
|| "PO-Revision-Date: 2006-10-05 19:50+0100\n"
|| "Last-Translator: Kurt De Bree <kdebree@telenet.be>\n"
|| "Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

|| #. Type: string
|| #. Description
|| #: ../atftpd.templates:3001
|| msgid "Retry timeout:"
|| msgstr "Tijd (timeout) tussen pogingen:"

Ik heb niet het gevoel dat (timeout) een nodige toevoeging is.
Misschien is wachttijd preciezer?

|| #. Type: string
|| #. Description
|| #: ../atftpd.templates:4001
|| msgid "Maximum number of concurrent threads that can be running."
|| msgstr "Maximum aantal concurrerende draden die kunnen uitvoeren."

Concurrerend geeft denk ik een verkeerd beeld. Misschien:
  Maximum aantal draden die tegelijk kunnen uitvoeren.

|| #. Type: select
|| #. Description
|| #: ../atftpd.templates:5001
|| msgid "Verbosity level:"
|| msgstr "Woordenrijkheidsniveau (verbosity):"

Woordrijkheid? (zonder en)

|| #. Type: select
|| #. Description
|| #: ../atftpd.templates:5001
|| msgid ""
|| "Level of logging. 7 logs everything including debug logs. 1 will log only "
|| "the system critical logs. 5 (LOG_NOTICE) is the default value."
|| msgstr ""
|| "Bewaarniveau. 7 bewaart alles, ook probleemoplosser-logboeken. 1 zal enkel "
|| "de systeemkritieke logboeken bewaren. 5 (LOG_NOTICE) is de standaardwaarde."

"debug log" lijkt mij te slaan op een enkel bericht, niet de verzameling
die je met "logboek" beschrijft. Debug-berichten? Foutzoekberichten?

|| #. Type: string
|| #. Description
|| #: ../atftpd.templates:10001
|| msgid "TTL for multicast packets:"
|| msgstr "TTL voor multicast-pakketten:"

Hmm... misschien verstandig om (time to live) toe te voegen?

|| #. Type: boolean
|| #. Description
|| #: ../atftpd.templates:14001
|| msgid ""
|| "If your server does intensive tftp file serving, it is a good idea to "
|| "accept here. That will avoid cluttering your syslog with tftpd logs."
|| msgstr ""
|| "Als uw server intensieve tftp-bestandsbediening doet, is het een goed idee "
|| "om hier te aanvaarden. Dit zal voorkomen dat uw syslog een warboel wordt van "
|| "tftpd-logboeken."

Wederom logboeken->logberichten.

|| #. Type: string
|| #. Description
|| #: ../atftpd.templates:15001
|| msgid "Log file:"
|| msgstr "Logboekbestand:"

Logboek? Hmm... Logbestand?

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: