[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] wml://events/keysigning> <p>Omdat er veel ontwikkelaars elkaar ontmoeten op beurzen of conferenties

s/Omdat er/Omdat/

> de naam ook GnuPG-sleutels bewaard).</p>

s/bewaard/bewaardt/
> 
> <li>De sleuteleigenaars overtuigen de ondertekenaar dat de identiteit in het
>  UID inderdaad hun eigen identiteit is door bewijs voor te leggen dat 
>  de ondertekenaar aanvaardt. Gewoonlijk betekent dit dat de sleuteleignaars

nogal stroef.
ev.:
door een bewijs voor te leggen dat door de ondertekenaar aanvaard wordt.

>  gemakkelijk worden nagemaakt en dat de betrouwenswaardigheid van de 
s/betrouwenswaardigheid/betrouwbaarheid/

>  uitgevende overheden regelmatig verdacht is en dus kunnen ze bijkomende
>  en/of alternatief identiteitsbewijs vereisen).

s/alternatief identiteitsbewijs/alternatieve identiteitsbewijzen/
(of bijkomend in enkelvoud).

> <p>Het is leuk om meer handtekeningen op uw sleutel te krijgen en het is 
> aanlokkelijk om enkele hoeken af te snijden om daar te geraken. Maar 
> betrouwenswaardige handtekeningen zijn belangrijker dan veel handtekeningen,

s/betrouwenswaardige/betrouwbare/

Bart

-- 
mtop looks like the revolution!

http://wvl.indymedia.org |   bart at indymedia.org
http://thepits.be     |   bart at thepits.be
http://pseudopunk.be

gebruik vrije software -- Debian GNU/Linux -- http://debian.org
gpg --keyserver keys.indymedia.org --recv-keys be196251Reply to: