[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://tetex-bin (36 strings) en tetex-base (14 strings)> msgstr "Aanvaarden van deze optie geeft aan alle gebruikers de mogelijkheid tot het bewerken van 'ls-R'-bestanden. Dit is in het algemeen, om beveiligingsredenen, niet een goed idee. Het beste is om de toegang te beperken tot de leden van één bepaalde groep."

s/niet een goed idee/geen goed idee/
(klinkt beter)

Bart

-- 
mtop looks like the revolution!

http://wvl.indymedia.org  |     bart at indymedia.org
http://thepits.be         |     bart at thepits.be
http://pseudopunk.be

gebruik vrije software -- Debian GNU/Linux -- http://debian.org
gpg --keyserver keys.indymedia.org --recv-keys be196251Reply to: