[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://cacti (Re: [RFR] po-debconf://cacti (39 strings))-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

| || "Project-Id-Version: cacti 0.8.4-2\n"
| || "POT-Creation-Date: 2004-05-17 15:20+0200\n"
| || "PO-Revision-Date: 2004-05-19 20:11+0100\n"
| || "Last-Translator: Luk Claes <luk.claes@ugent.be>\n"
| || "Language-Team: Debian l10n Dutch
<debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
| || "MIME-Version: 1.0\n"
| || "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15\n"
| || "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
|
| || #. Type: string
| || #. Description
| || #: ../cacti.templates:17
| || msgid "Please enter the name of the machine hosting the cacti
database."
| || msgstr "Geef de naam van de machine die de cacti-databank host."
|
| host -> aanbiedt? beheert?

aanbiedt

| || #. Type: boolean
| || #. Description
| || #: ../cacti.templates:36
| || msgid "To update the cacti database automaticlly during a package
upgrade the MySQL admin password must be safed in the debconf database.
This is a security risk!!!"
| || msgstr "Om de cacti-databank automatisch bij te werken bij een
pakketopwaardering moet het MySQL-adminwachtwoord bewaard worden in de
debconf-databank. Dit is een veiligheidsrisico!!!"
|
| Ik vind het niet erg als er maar 1 uitroepteken aan het einde staat.

Ik wel ;-) het is ook zo in het origineel en het kan geen kwaad dat het
extra wordt benadrukt.

| || #. Type: string
| || #. Description
| || #: ../cacti.templates:50
| || msgid "Please enter the name which will be used for connecting to
the cacti database."
| || msgstr "Geef de gebruikersnaam die gebruikt wordt om met de
cacti-databank te connecteren."
|
| s/om met de cacti-databank te connecteren/om verbinding te maken met
de cacti-databank/
|
| Connecteren klinkt mij danig Vlaams in de oren.

Daar heb je waarschijnlijk gelijk in ;-)

| || #. Type: boolean
| || #. Description
| || #: ../cacti.templates:62
| || msgid "Accept here if you want to drop the database and the
corresponding user when purging the package."
| || msgstr "Aanvaardt dit als u de databank en de corresponderende
gebruikersnaam wilt verwijderen bij het wissen (purge) van het pakket."
|
| s/Aanvaardt/Aanvaard/

ack

| || #. Type: note
| || #. Description
| || #: ../cacti.templates:86
| || msgid "You entered \"localhost\" as MySQL server but I can't find
any server installed on localhost. Either install the mysql-server
package or run \"dpkg-reconfigure cacti\" in order to change the MySQL
server host."
| || msgstr "U voerde \"localhost\" in als MySQL-server maar ik kan
geen lokale server vinden. Installeer ofwel het mysql-server-pakket
ofwel moet u \"dpkg-reconfigure cacti\" uitvoeren om de MySQL-server te
wijzigen."
|
|   Ofwel installeer het mysql-server-pakket, ofwel voer
|   \"dpkg-reconfigure cacti\" uit om de MySQL-server te wijzigen.

ack

| || #. Type: select
| || #. Description
| || #: ../cacti.templates:112
| || msgid "A poller is a program that collect all datas for the cacti
database and graphics."
| || msgstr "Een poller is een programma dat alle data voor de
cacti-databank en figuren verzamelt."
|
| Figuren is een beetje nietszeggend. Graphics helaas ook. Wat voor graphics
| worden hier bedoeld?

Ik denk figuren/grafieken van netwerk 'monitoring'.

Mvg

Luk
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/Linux)

iD8DBQFArGLG5UTeB5t8Mo0RApDJAJ4jnGWBXip9uvBG0j/udFWN8xex4wCeOMv/
uePewSLo4kBBheqAUuPvh4c=
=vcHM
-----END PGP SIGNATURE-----
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cacti 0.8.4-2\n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-17 15:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-20 09:47+0100\n"
"Last-Translator: Luk Claes <luk.claes@ugent.be>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../cacti.templates:3
msgid "Database structure changes in cacti configuration"
msgstr "Wijzigingen in de databankstructuur van de cacti-configuratie"

#. Type: note
#. Description
#: ../cacti.templates:3
msgid "You are upgrading from a pre 0.8.x version. You must backup your current cacti database, and replace it with the new database structure. Please read the available documentation and change your database accordingly."
msgstr "U ben aan het opwaarderen van een versie voor 0.8.X. U moet een veiligheidskopie nemen van uw huidige cacti-databank, en vervangen door de nieuwe databankstructuur. Kijk in de aanwezige documentatie en wijzig uw databank zonodig."

#. Type: note
#. Description
#: ../cacti.templates:3
msgid "Automatically converting your setup is unfortunately impossible. You will have to do it yourself."
msgstr "Uw configuratie automatisch converteren is helaas onmogelijk. U zult dit zelf moeten doen."

#. Type: note
#. Description
#: ../cacti.templates:3
msgid "Cacti will probably be unable to use the existing database and restart collecting your systems."
msgstr "Cacti zal waarschijnlijk de bestaande databank niet kunnen gebruiken en opnieuw starten met het verzamelen van uw systemen."

#. Type: string
#. Description
#: ../cacti.templates:17
msgid "MySQL server host name"
msgstr "De computernaam van de MySQL-server"

#. Type: string
#. Description
#: ../cacti.templates:17
msgid "Please enter the name of the machine hosting the cacti database."
msgstr "Geef de naam van de machine die de cacti-databank aanbiedt."

#. Type: string
#. Description
#: ../cacti.templates:23
msgid "Database name for cacti"
msgstr "De naam van de cacti-databank"

#. Type: string
#. Description
#: ../cacti.templates:23
msgid "Please enter the cacti database name. Cacti will store and fetch data there."
msgstr "Geef de naam van de cacti-databank. Cacti zal daar zijn data bewaren en ophalen."

#. Type: string
#. Description
#: ../cacti.templates:29
msgid "MySQL administrator username"
msgstr "De gebruikersnaam van de MySQL-beheerder"

#. Type: string
#. Description
#: ../cacti.templates:29
msgid "Please enter the MySQL administrator name (needed for cacti database creation)."
msgstr "Geef de gebruikersnaam van de MySQL-beheerder (nodig voor de aanmaak van de cacti-databank)"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cacti.templates:36
msgid "Store the MySQL admin password"
msgstr "Bewaar het wachtwoord van de MySQL-beheerder"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cacti.templates:36
msgid "To update the cacti database automaticlly during a package upgrade the MySQL admin password must be safed in the debconf database. This is a security risk!!!"
msgstr "Om de cacti-databank automatisch bij te werken bij een pakketopwaardering moet het MySQL-adminwachtwoord bewaard worden in de debconf-databank. Dit is een veiligheidsrisico!!!"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cacti.templates:36
msgid "If the password is not stored in the database it will asked everytime!"
msgstr "Als het wachtwoord niet wordt bewaard in de databank zal het telkens opnieuw gevraagd worden!"

#. Type: password
#. Description
#: ../cacti.templates:44
msgid "MySQL administrator password"
msgstr "Het wachtwoord van de MySQL-beheerder"

#. Type: password
#. Description
#: ../cacti.templates:44
msgid "Enter \"none\" if there is no password for MySQL administration."
msgstr "Voer \"none\" in als er geen wachtwoord is voor het MySQL-beheer."

#. Type: string
#. Description
#: ../cacti.templates:50
msgid "Cacti database username"
msgstr "De gebruikersnaam van de cacti-databank"

#. Type: string
#. Description
#: ../cacti.templates:50
msgid "Please enter the name which will be used for connecting to the cacti database."
msgstr "Geef de gebruikersnaam die gebruikt wordt om verbinding te maken met de cacti-databank."

#. Type: password
#. Description
#: ../cacti.templates:56
msgid "Cacti user password"
msgstr "Wachtwoord van de cacti-gebruiker"

#. Type: password
#. Description
#: ../cacti.templates:56
msgid "Please enter a password for the Cacti database user (default is \"cacti\")."
msgstr "Geef het wachtwoord voor de cacti-databankgebruiker (standaard is dit \"cacti\")."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cacti.templates:62
msgid "Do you want to purge the database when purging the package?"
msgstr "Wilt u de databank wissen als het pakket wordt gewist (purged)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cacti.templates:62
msgid "Accept here if you want to drop the database and the corresponding user when purging the package."
msgstr "Aanvaard dit als u de databank en de corresponderende gebruikersnaam wilt verwijderen bij het wissen (purge) van het pakket."

#. Type: select
#. Choices
#: ../cacti.templates:68
msgid "Apache, Apache-SSL, Apache2, All"
msgstr "Apache, Apache-SSL, Apache2, Allemaal"

#. Type: select
#. Description
#: ../cacti.templates:70
msgid "Webserver type"
msgstr "Type webserver"

#. Type: select
#. Description
#: ../cacti.templates:70
msgid "Which kind of web server should be used by cacti?"
msgstr "Welk soort webserver moet door cacti worden gebruikt?"

#. Type: password
#. Description
#: ../cacti.templates:75
msgid "MySQL administrator password confirmation"
msgstr "Bevestiging van het wachtwoord van de MySQL-beheerder"

#. Type: password
#. Description
#: ../cacti.templates:75
msgid "Please confirm the password for the MySQL administrator."
msgstr "Geef het wachtwoord van de MySQL-beheerder opnieuw in ter controle"

#. Type: note
#. Description
#: ../cacti.templates:80
msgid "Error"
msgstr "Fout"

#. Type: note
#. Description
#: ../cacti.templates:80
msgid "The password and its confirmation do not match. Please re-enter the password!"
msgstr "Het wachtwoord is niet hetzelfde. Geef het wachtwoord nog eens in!"

#. Type: note
#. Description
#: ../cacti.templates:86
msgid "MySQL server not found"
msgstr "De MySQL-server is niet gevonden"

#. Type: note
#. Description
#: ../cacti.templates:86
msgid "You entered \"localhost\" as MySQL server but I can't find any server installed on localhost. Either install the mysql-server package or run \"dpkg-reconfigure cacti\" in order to change the MySQL server host."
msgstr "U voerde \"localhost\" in als MySQL-server maar ik kan geen lokale server vinden. Ofwel installeer het mysql-server-pakket ofwel voer \"dpkg-reconfigure cacti\" uit om de MySQL-server te wijzigen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cacti.templates:94
msgid "No MySQL server on localhost"
msgstr "Er is geen lokale (localhost) MySQL-server"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cacti.templates:94
msgid "No MySQL server has been found on localhost."
msgstr "Er is geen lokale (localhost) MySQL-server gevonden."

#. Type: string
#. Default
#: ../cacti.templates:99
msgid "/var/cache/cacti/dumps"
msgstr "/var/cache/cacti/dumps"

#. Type: string
#. Description
#: ../cacti.templates:100
msgid "Where should the existing database be saved during an upgrade?"
msgstr "Waar moet de bestaande databank worden bewaard tijdens een opwaardering?"

#. Type: string
#. Description
#: ../cacti.templates:100
msgid "During a database upgrade, the existing database will first be copied to a separate directory location so that you are able to go back to the previous version of Cacti in case of upgrade problems."
msgstr "Tijdens een databankopwaardering zal de bestaande databank eerst worden gekopieerd naar een afzonderlijke map zodat u kunt terugkeren naar de vorige versie van Cacti in geval van opwaarderingsproblemen."

#. Type: string
#. Description
#: ../cacti.templates:100
msgid "You must specify the pathname of a directory which will have the capacity to receive this dump file. The dump will be created in that directory as a file called cacti-${DATE}.dump."
msgstr "U moet het padnaam of een map aangeven die de capaciteit zal hebben om dit dump-bestand te ontvangen. De dump zal in deze map worden aangemaakt als een bestand met de naam cacti-${DATE}.dump."

#. Type: select
#. Description
#: ../cacti.templates:112
msgid "Select the desired default poller."
msgstr "Selecteer de gewenste standaard poller."

#. Type: select
#. Description
#: ../cacti.templates:112
msgid "A poller is a program that collect all datas for the cacti database and graphics."
msgstr "Een poller is een programma dat alle data voor de cacti-databank en figuren verzamelt."

#. Type: select
#. Description
#: ../cacti.templates:112
msgid "Only on poller can collect informations, but multiple poller packages are installed. Please select which poller should run by default."
msgstr "Er kan maar één poller informatie verzamelen, maar er zijn meer poller-pakketten geïnstalleerd. Selecteer welke poller standaard moet draaien."


Reply to: