[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://dwww (Re: [RFR] po-debconf://dwww (19 strings))On Mon, Apr 19, 2004 at 10:32:03AM +0200, Luk Claes wrote:
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../dwww.templates:4
> msgid "Location of web server's document root."
> msgstr "Locatie van de wortel van de documentboom van de webserver"

Hm. Wat was er nu weer uiteindelijk afgesproken in deze context?

[...]
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../dwww.templates:38
> msgid "Directory ${dir} does not exists."
> msgstr "Map ${dir] bestaat niet."

s/]/}/

-- 
     EARTH
   smog |  bricks
 AIR -- mud -- FIRE
soda water |  tequila
     WATER
 -- with thanks to fortuneReply to: