[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://postnukeOn Sun, Feb 08, 2004 at 04:34:23AM +0100, cobaco wrote:
> #. Description
> #: ../templates:89
> msgid "This version of postnuke includes a script to automatically setup the initial MySQL database for postnuke. postnuke can not run properly without one DB. Don't do it if you are upgrading from a previous version and the database for postnuke already exists, if you want to do it manually, or if you are going to use other database server than MySQL."
> msgstr "Deze versie van Postnuke bevat een script om de initiële MySQL-database voor Postnuke op te zetten. Zonder database kan Postnuke niet juist werken. Gebruik dit script niet wanneer: u opwaardeert van een eerdere versie en de Postnuke-database reeds bestaat, indien u verkiest om de database handmatig aan te maken of wanneer u geen MySQL gebruikt als databaseserver."

Ik zou het dubbele punt in deze zin laten vallen (als je zo'n
constructie wilt gebruiken, dan moet je de verschillende items een
nummer geven, oid. Vermits je dat niet doet, is het enige wat het
dubbele punt nu doet, de 'flow' van de zin verstoren)

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.Reply to: