[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Het gebruik van ë i.p.v. ëHi Jan!

You wrote:

> Is dit "policy" ;) als het ware (niet zozeer de omzetting maar het gebruik
> van ë ipv ë)? 

ë werkt ook, maar vind ik lastig en werkt spelfouten in de hand.

> Levert dit geen problemen op met de HTML of wordt dat
> ondervangen in de WML->HTML-fase?

De nederlandse wml pagina's worden geïnterpreteerd als iso8859-1,
dus het gaat goed.

-- 
Kind regards,
+--------------------------------------------------------------------+
| Bas Zoetekouw       | GPG key: 0644fab7           |
|----------------------------| Fingerprint: c1f5 f24c d514 3fec 8bf6 |
| bas@o2w.nl, bas@debian.org |       a2b1 2bae e41f 0644 fab7 |
+--------------------------------------------------------------------+ Reply to: