[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

po-debconf?Hej,

Joey Hess har for nogen dage siden sendt en mail[0] til
debian-devel-announce, og anbefalet folk at bruge det nye po-debconf
system frem for det gamle debconf system (det gamle, er de skabeloner
som vi oversætter).

Ved du Claus, om der arbejdes fra ddtps side om at understøtte disse
skabeloner? Og ikke mindst, om der arbejdes på at konvertere de gamle
oversættelser til det nye format?

Fordi hvis en stor mængde pakkeansvarlige begynder at konvertere pakker
til at bruge po-debconf istedet, vil vores oversættelser gå tabt.

[0] 
http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2003/debian-devel-announce-200303/msg00001.html

  - Morten.


-- 
http://mbrix.dk/Reply to: