[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debconf-oversættelsertor, 2003-01-30 kl. 11:28 skrev Morten Brix Pedersen:
> Hvordan får vi løst "problemet" med at det er pakke maintainerne der
> selv skal hente debconf oversættelserne? Dvs., hvordan er det meningen
> at pakke maintainere skal få besked om nye debconf-skabeloner? Jeg vil
> hellere bruge BTS til at indsende mine oversatte debconf-skabeloner
> sålænge der ikke er en garanti for at ddtp systemet virker i praksis

Min begrundelse for at satse på debconf er:

   * tasksel er færdigoversat
   * debconf-oversættelser er allerede i brug
   * det tager en vis tid før debconf-oversættelserne når ind i
    pakkerne (af samme grund som du skriver herover). Der kan jo gå
    hele og halve år mellem visse pakker bliver opdateret. Hvis
    målet er at få et komplet oversat system hurtigst muligt, bør
    debconf oversættes først. Derefter pakkebeskrivelser, da de
    bliver samles centralt og næsten momentant.

Jeg har meldt mig som officiel dansk koordinator på ddtp, hvilket giver
mig adgang til nogle specielle kommandoer til f.eks. at gribe ind i
systemet. F.eks. ændre hvem der er ansvarlige for hvilke
pakkeoversættelser (som udgangspunkt får den første oversætter
automatisk ansvaret for hver oversættelse - og modtager en email i samme
øjeblik originaloversættelsen ændres eller nogen har foreslået ændringer
i deres 'review' af oversættelsen).

I samme åndedrag stillede jeg dit spørgsmål til manden bag ddtp, Michael
Bramer, da det selvfølgelig også har betydning for mig. Herunder er hans
ganske udførlige svar.

Selv tror jeg meget på at systemet vil blive brugt - og at de sidste
hårdnakkede pakkeansvarlige kan få serveret automatiske beskeder om
oversættelser som en fejlrapport på BTS fra ddtp, ligesom de plejer.

ClausOn Thu, Jan 30, 2003 at 11:49:26AM +0100, Claus Hindsgaul wrote:
> Please tell me if I should ask someone else instead of wasting your
> time...

no problem. If I don't have time, I will not answer or I will delay the
reply.

> One of my potential translators was worried if the debconf templates
> would actually be used by the package maintainers, since it is them
who
> has to actually fetch the translations and insert them into their
> packages.

We don't have any automatism between ddtp debconf translation and the
package maintainer. The package maintainer _must_ download the templates
file(s) from the server, include it in his source and build a new debian
package.

>    * How can I convince people that this actually happens?

You can only write bugreport to bugs.debian.org like 'new translation
availably on ddtp.debian.org, please use this...'

sorry. But the package maintainer is the bottle lack...

from time to time I write some reports to debian-devel or
debian-devel-announce about the process. 

>    * Do you keep statistics on how many existing translations have
>     been imported from ddtp?

no, but I have a statistics how many translation in ddtp and not in the
packages. 

see: http://ddtp.debian.org/debconf/maintainer/*

(But this is all not in a nice documented format. 
  new.all.sort.txt: show all packages with unused ddtp-translations...
  new.all.txt:   Like new.all.sort.txt, but sorted by names
  other files, see base-config as example:
../maintainer/new.all.sort.txt:   80 base-config
../maintainer/new.all.txt:   80    base-config
../maintainer/new.cs.txt:- 26 7 33 base-config
../maintainer/new.da.txt:- 31 1 33 base-config
../maintainer/new.de.txt:+ 33 16 33 base-config

  In the ddtp-db are 80 new translated templates description (all
  languages). And the base-config package use 33 templates
  descriptions. 33 are translated into german and 31 into danish. 16
  german translations and 1 danish translations are in the ddtp db but
  not in the real debian package.
  
>    * Isn't it more certain that the maintainers would check for new
>     translations in the BTS?

maybe now. The solution is one dh_* script, that download all
translations at package build time.

Maybe the server will send bts bug report itself in future.

>    * Are we talking chicken and eggs - hoping for the ddtp to
become
>     "the standard"?

I don't hope anything. The ddtp is a framework, and lot of the package
maintainer don't support translations. They don't inform the
'translators' if they change some text. (Some maintainers send mails to
some mailing lists or/and to the old translators, if they change the
english text. (like xfree, debconf or base-config maintainer). But this
are exceptions!)

Gruss
Grisu
-- 
Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>Reply to: