[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Actualització de les notes de llançament.Hola,

He actualitzat les notes de llançament. Hi ha pocs canvis.

Gràcies.
Index: release-notes.ca.sgml
===================================================================
RCS file: /cvs/debian-doc/ddp/manuals.sgml/release-notes/ca/release-notes.ca.sgml,v
retrieving revision 1.27
diff -r1.27 release-notes.ca.sgml
7c7
< <!-- Last translator: Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>, 2007-04-06 -->
---
> <!-- Last translator: Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>, 2007-06-30 -->
9c9
< <!-- Translation based on English version 1.283 -->
---
> <!-- Translation based on English version 1.291 -->
47c47
< 	peu de pàgina en la versió HTML en línia</footnote>,
---
> 	peu de pàgina en la versió HTML en línia.</footnote>,
74c74,76
< 	al paquet <package>upgrade-reports</package> amb els vostres resultats.</p>
---
> 	al paquet <package>upgrade-reports</package> amb els vostres resultats.
> 	Us preguem que comprimiu qualsevol fitxer adjunt que incloeu (utilitzant
> 	el <prgn/gzip/).</p>
76c78
< 	<p>Per favor, faciliteu la següent informació quan envieu el vostre informe d'error:
---
> 	<p>Per favor, incloeu la següent informació quan envieu el vostre informe d'error:
90c92
< 	  <item><p>Els registres de sessió utilitzant <package>script</package>, tal i com es
---
> 	  <item><p>Els registres de sessió utilitzant <prgn/script/, tal i com es
93c95
<       <item><p>Els vostres registres de l'aptitude, que són a <file>/var/log/aptitude</file>.</p></item>
---
>       <item><p>Els vostres registres de l'<prgn/aptitude/, que són a <file>/var/log/aptitude</file>.</p></item>
99c101
< 	que la informació del informe es mostrarà en una base de dades pública.
---
> 	que la informació del informe es mostrarà en una base de dades pública.</p>
278c280
< 	  el GNUcash 2.0.5, el GNUmeric 1.6.3 i l'Abiword 2.4.6</p>
---
> 	  el GNUcash 2.0.5, el GNUmeric 1.6.3 i l'Abiword 2.4.6.</p>
296c298
<      <item>intèrprets de llenguatge: PHP 5.5, Python 2.4</item>
---
>      <item>intèrprets de llenguatge: Python 2.4, PHP 5.2</item>
720,722c722,755
< 	2000, Fire V240, Enterprise 250 i Blade 100), per tant es creu que es
< 	tracta d'un error genèric. Si us plau, feu-nos saber si observeu
< 	comportaments similars amb el vostre maquinari.</p>
---
> 	2000, Fire V240, Enterprise 250, Blade 100 i Enterprise 220R en aquest 
> 	moment), per tant es creu que es tracta d'un error genèric. Si us 
> 	plau, feu-nos saber si observeu comportaments similars amb el 
> 	vostre maquinari.</p>
> 
>    </sect>
>    <sect id="sparc_qlogic_firmware"><heading>Qüestions amb l'arrencada del qla2xxx a &arch-title;</heading>
> 
> 	<p>Alguns usuaris han informat que la instal·lació del sistema 
> 	falla en el reconeixement dels disc durs en màquines que tenen els
> 	discs durs connectats a una controladora QLogic fibre-channel.
> 	Açò inclou els servidors Sun Fire 280R.
> 	El controlador del qla2xxx carrega, però no pot carregar el firmware, el que el
> 	deixa inútil.</p>
> 
> 	<p>L'explicació d'aquest problema és que el firmware de la 
> 	controladora QLogic no és lliure, i que s'havia de moure a un paquet
> 	no lliure separat (<url id="http://packages.debian.org/firmware-qlogic";
> 	name="firmware-qlogic">) que no s'utilitza en la instal·lació del sistema.
> 
> 	<p>Desafortunadament, no hi ha una solució senzilla; primer s'ha de
> 	proporcionar la imatge firmware en el sistema instal·lat i després
> 	fer el mateix al sistema instal·lat.
> 	Per aconseguir que l'instal·lador carregue el firmware, s'ha de tenir
> 	connectivitat de xarxa mentre la màquina s'instal·la per descarregar
> 	el paquet udeb firmware-qlogic amb wget, instal·lar-lo amb udpkg, i 
> 	aleshores recarregar el mòdul qla2xxx.
> 	Després de completar la instal·lació, munteu la nova partició arrel,
> 	feu chroot, descarregueu el paquet deb firmware-qlogic, instal·leu
> 	lo amb dpkg, i aleshores executeu update-initramfs per incloure'l a
> 	la imatge inicial del ramdisk utilitzat pel nucli.</p>
> 
> 	<p>De forma opcional, instal·leu des d'un CD d'instal·lació vell (on
> 	el firmware no lliure encara estava inclòs) i després actualitzeu.</p>
2637,2639c2670,2683
<      <url id="http://bugs.debian.org/381262"; name="#381262"> i
<      <url id="http://bugs.debian.org/395066"; name="#395066">
<      si voleu més informació.
---
>      <url id="http://bugs.debian.org/381262"; name="#381262">,
>      <url id="http://bugs.debian.org/395066"; name="#395066">,
> 	 <url id="http://bugs.debian.org/401435"; name="#401435">.
> 	 </p>
> 
> 	 <p>
> 	 Hi ha dos solucions a aquests problemes: o bé reduir 
> 	 la mida màxima permesa per la finestra TCP a un valor menor (preferible)
> 	 o desconnectar el escalat de la finestra TCP (en desús).
> 	 Vegeu les ordres de exemple a la
>      <url id="http://www.debian.org/devel/debian-installer/errata";
>        name="pàgina de les errades del debian-installer">.
> 3145c3189
> 	 
3299d3342
< <!-- TODO: Changed to OFTC -->
3304,3305c3347
< 	de Debian a la xarxa d'IRC OFTC, la qual té per objectiu proporcionar serveis interactius 
< 	als projectes de comunitats de forma directa.
---
> 	de Debian a la xarxa d'IRC OFTC.
3307,3311c3349,3354
<     &debian-irc-server; i entreu a #debian.
< 		 Tingueu en compte que l'idioma d'aquest canal és l'anglès;
< 		 la comunitat de parla catalana es troba al canal #debian-catalan
< 		 de la mateixa xarxa.
< 		 </p>
---
>     &debian-irc-server; i entreu a #debian.	
> 	<!-- NT: tan sols a la versió catalana -->
> 	Tingueu en compte que l'idioma d'aquest canal és l'anglès;
> 	la comunitat de parla catalana es troba al canal #debian-catalan
> 	de la mateixa xarxa.
> 	</p>
3314c3357,3360
< 	usuaris completament. Per obtenir més informació sobre OFTC visiteu la
---
> 	usuaris completament. Les directives les podeu trobar a
> 	<url id="http://wiki.debian.org/DebianIRC"; name="Debian Wiki">.</p>
> 	
> 	<p>Per obtenir més informació sobre OFTC visiteu la

Reply to: