[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/languagechooser.xmlarggg .. continuo sense poder veure els fitxers adjunts de l'evolution
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 21579 untranslated -->


   <sect3 id="lang-chooser">
   <title>Selecció de l'idioma</title>

<para>

El primer pas de la instal·lació és seleccionar l'idioma que voleu
utilitzar durant el procés. Els noms dels idiomes
apareixen en anglès (banda esquerra) i en l'idioma original (banda dreta);
els noms de la dreta també es mostren amb la tipografia original que li correspon.
La llista està ordenada pel nom anglès.

</para><para>

L'idioma que trieu s'utilitzarà per a la resta del procés d'instal·lació,
disposareu d'una traducció de les diferents caixes de diàleg.
En cas de no disposar de cap traducció per l'idioma seleccionat,
s'agafarà l'anglès com a predeterminat. L'idioma
també s'utilitzarà per ajudar a la selecció d'un format de teclat idoni.

</para>
   </sect3>

Reply to: