[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/baseconfig.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 21579 untranslated -->

   <sect3 id="baseconfig">
   <title>Utilitzant el <command>base-config</command> des del &d-i;</title>

<para>

Si executeu l'ordre <command>base-config</command> en una entorn
<firstterm>chroot</firstterm> podreu configurar el sistem base
en la primera etapa de l'instal·lador (abans de reiniciar el sistema
des del disc dur). Bàsicament és útil per provar l'instal·lador, 
la majoria de gent ho hauria d'ometre.

<!-- Feel free to prove me I'm wrong -->

</para>
   </sect3>

Reply to: