[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] po-debconf://ifupdownOn ds, 2004-04-03 at 17:45, Orestes Mas wrote:
> Al fitxer hi han desaparegut els accents, dièresis i similars.
> Probablement un problema de codificació.
> 
> Orestes.
> 
Hola Orestes, diria que és un problema de visualització de la
codificació, però diria que la codificació és correcta (UTF-8)

salutReply to: