[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: News 2003A Dilluns 14 Juliol 2003 23:16, Jordi Mallach va escriure:
> > En Martin 'Joey' Schulze també oferirà dues xerrades que tractaran
> > sobre "desenvolupament basat en la comunitat usant Debian com a
> > exemple" i "el futur de IT lliure en la societat".
>
> el futur de les tecnologies de la informació a la societat"?

 Crec que amb TI ja s'enten i a la frase fralta l'esment de lliure.

 Toni
PD:
OK! S'ense empaquetar
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-Reply to: