[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Call for Translations



-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


 Hola

 Jo tinc algunes correccions a fer-hi però per a donar-li més caràcter a la 
traducció si algú desitja fer-ne aquesta actualització, crec que tots li ho 
agrairem.

 Voluntari?

- -- 
  Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col*laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.19-pre8 - XFree86 4.1.0-16.1

- -
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE88gb+GfXdVUGHvegRAkW5AJ9PZjefXXc7/MiCSTP3hTYg8dnMRQCfcrLn
eJhrP8h2uTqqGgmkc3dmSF0=
=kzdb
-----END PGP SIGNATURE-----


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org



Reply to: