[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] meeting vrijdagAt 14:54 +0200 10/23/02, Thomas Hood wrote:
>On Mon, 2002-10-21 at 17:28, Emile van Bergen wrote:
>> Afgaande op een eerder mailtje sowieso vier: Ivo Timmermans, Russell
>> Coker, Wouter van Heyst en ikzelf, maar er zijn ongetwijfeld meer.
>
>I *may* show up.

Zaterdag j.l. was niet duidelijk hoeveel mensen er zouden komen
en in de eerste zoveel kroegen was geen plaats voor ons.

Van die fouten kun je leren.

- Laat de mensen duidelijk weten dat je komt.
- Reserveer een plaats om te eten.


Voor de duidelijkheid: Ik zal er NIET zijn.


Geert St
---------
Get my envelope closing key with `gpg --recv-keys 5511798F`
or use the equivalent of your favorite Pretty Good Privacy software.
The envelope opening key is already here._______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl


Reply to: