[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Revised General Debian FlyerHi Martin!

You wrote:

> I'm recovering from LinuxTag and are incorporating all changes to
> the flyer that I can find. I'm not sure if I got everything, some
> patches fail, because their content is already included. However,
> since neither swedish nor nederlands is my native tounge, I'd like
> you to review the changes.

I checked and updated the Dutch translation. Also, I fixed some TeX
problems (e.g. the sponsor URL not being displayed properly, and the
missing lines at the right and below the text). Diff attached.

-- 
Kind regards,
+---------------------------------------------------------------+
| Bas Zoetekouw         | Si l'on sait exactement ce  |
|--------------------------------| que l'on va faire, a quoi  |
| zoetekw@phys.uu.nl       | bon le faire?        |
|  bas@A-Es2.uu.nl       |        Pablo Picasso |
+---------------------------------------------------------------+ 
? config.tex
? credativ
? credativ.eps
? flyer-300dpi.ps
? flyer.aux
? flyer.dvi
? flyer.log
Index: english.tex
===================================================================
RCS file: /var/cvs/debian/goodies/flyers/general/english.tex,v
retrieving revision 1.5
diff -a -u -r1.5 english.tex
--- english.tex	13 Jun 2002 15:59:18 -0000	1.5
+++ english.tex	13 Jun 2002 20:18:26 -0000
@@ -205,8 +205,4 @@
 %
 }
 
-\def\SponsorLogo{
-%
-credativ
-%
-}
+\def\SponsorLogo{credativ}
Index: layout.tex
===================================================================
RCS file: /var/cvs/debian/goodies/flyers/general/layout.tex,v
retrieving revision 1.2
diff -a -u -r1.2 layout.tex
--- layout.tex	13 Jun 2002 15:58:45 -0000	1.2
+++ layout.tex	13 Jun 2002 20:18:26 -0000
@@ -16,7 +16,7 @@
 \begin{minipage}{.4\textwidth}
 \raggedleft
 \SponsoredBy\\
-\boxurl{\SponsorURL}
+\expandafter\boxurl\SponsorURL
 \end{minipage}
 \begin{minipage}{.08\textwidth}
 \vspace{-1cm}
@@ -40,7 +40,12 @@
 \hspace{-\Separation}%
 \smash{\rule[-\textheight]{1pt}{\textheight}}%
 \hspace{-1pt}%
-\rule{1.04\textwidth}{1pt}
+\rule{1.04\textwidth}{1pt}%
+% Beware, below is a hack (tm). It might be better to use a
+% \begin{picture}(0,0) construct to draw the lines around the text
+\hbox to0pt{\raise1pt\vbox to0pt{\rule{1pt}{\textheight}%
+\hskip-1.04\textwidth\rule[-1pt]{1.04\textwidth}{1pt}\rule[-1pt]{0.4pt}{1pt}%
+\vss}\hss}%
 
 \vspace*{\Separation}
 %
@@ -111,3 +116,4 @@
 \end{minipage}
 
 \Sponsor
+
Index: nederlands.tex
===================================================================
RCS file: /var/cvs/debian/goodies/flyers/general/nederlands.tex,v
retrieving revision 1.4
diff -a -u -r1.4 nederlands.tex
--- nederlands.tex	13 Jun 2002 15:59:18 -0000	1.4
+++ nederlands.tex	13 Jun 2002 20:18:27 -0000
@@ -1,4 +1,5 @@
 % Contributed by Wouter Verhelst <wouter@debian.org>
+% Updated by Bas Zoetekouw <bas@debian.org>
 %
 \selectlanguage{dutch}
 
@@ -9,14 +10,14 @@
 \def\WhatIsDebian{
 %
 Debian is een vrij besturingssysteem voor uw computer. Een
-besturingssysteem is de set van basisprogramma's en hulpprogramma's
-die uw computer in staat stellen om nuttige dingen te doen. Het hart van
-elk besturingssysteem is de kernel. Die vormt het meest fundamentele
-programma op uw computer: het doet de basishuishouding en stelt je in
-staat om andere programma's te starten. Op dit moment is Debian
-gebaseerd op de Linux kernel, en bevat het meer dan 9.500 pakketten met
-allerlei programma's. Bijna 1.000 ontwikkelaars werken hard
-om de hoge kwaliteit van Debian te bewaren.
+besturingssysteem is de set van programma's die
+ervoor zorgen dat uw computer nuttige dingen kan doen.
+De kernel is het hart van het OS en het meest fundamentele
+programma op uw computer: het doet de basishuishouding en stelt de
+gebruiker in staat om programma's te starten. Op dit moment is
+Debian gebaseerd op de Linux kernel, en bevat het meer dan 9500
+pakketten met allerlei programma's. Bijna 1000 ontwikkelaars helpen
+om de hoge kwaliteit van Debian te behouden.%
 %
 }
 
@@ -24,47 +25,47 @@
 
 \def\Freedom{
 %
-Debian bestaat volledig uit Vrije Software. Da's meer dan
-alleen gratis software; ook de vrijheid om de software voor elk doel
-te gebruiken, te delen met je vrienden, de broncode
-te lezen en aan te passen, en die wijzigingen aan andere mensen door te
-geven. Daarom kan Debian gebruikt worden zonder beperkingen -
-zelfs in commerciële omgevingen! Debian is de grootste verzameling
-Vrije Software, klaar voor gebruik, op het Internet.
+Debian bestaat volledig uit Vrije Software. Dat betekent meer dan alleen
+dat de software gratis is: ook de vrijheid om de software voor elk doel
+te gebruiken, te delen met uw vrienden en kennissen, de broncode te
+lezen en aan te passen en die wijzigingen aan anderen door te geven,
+valt eronder. Debian kan dus gebruikt worden zonder beperkingen ---
+zelfs in commerci\"ele omgevingen! Debian is de grootste verzameling
+vrije software beschikbaar op het Internet, en is direct klaar voor
+gebruik.%
 %
 }
 
-\def\CommunityCaption{Community}
+\def\CommunityCaption{Gemeenschap}
 
 \def\Community{
 %
 Het Debian project wordt voor 100\% gedragen door
-vrijwilligers, die zich inzetten om een wereldklasse Open
-Source-besturingssysteem te produceren. Er zijn op dit moment zo'n
-1.000 mensen overal ter wereld bezig met het ontwikkelen van het Debian
-systeem, elk met taken variërend van het onderhouden van
-pakketten tot quality assurance, security, policy, en
-strategie. Het Debian project gelooft in de principes van
-software-vrijheid en openheid, wat duidelijk wordt weergegeven in z'n
-Social Contract, gepubliceerd op
-\boxurl{http://www.debian.org/social_contract}. De Debian Free Software
-Guidelines beschrijven de criteria waar licenties voor software in
-het Debian besturingssysteem aan moeten voldoen. De Open
-Source-definitie is een afgeleide van de Debian Free Software
-Guidelines.
+vrijwilligers, die zich inzetten om een wereldklasse
+Open-Source--besturingssysteem te produceren. Er zijn op dit moment zo'n
+duizend mensen overal ter wereld bezig met het ontwikkelen van Debian,
+elk met taken vari\"erend van het onderhouden van pakketten tot quality
+assurance, beveiliging, beleid, en strategie. Het Debian project gelooft
+in de principes van software-vrijheid en -openheid, hetgeen duidelijk
+wordt weergegeven in het Sociale Contract, dat is gepubliceerd op
+\boxurl{http://www.debian.org/social_contract}. De Debian Richtlijnen
+voor Vrije Software beschrijven de criteria waaraan licenties voor
+software in het Debian besturingssysteem moeten voldoen. De
+algemene Open-Source--definitie is een afgeleide van de Debian
+Richtlijnen voor Vrije Software.
 %
 }
 
-\def\ContinuityCaption{Continuïteit}
+\def\ContinuityCaption{Continu\"\i{}teit}
 
 \def\Continuity{
 %
-Het Debian packaging-systeem laat een probleemloze overgang naar nieuwe
-versies van software toe, zonder de vereiste om een nieuwe installatie
-van nul af aan te beginnen, en zal uw oude configuratie niet
-overschrijven. Afhankelijkheden worden automatisch
-opgelost en U kan upgraden van alle mogelijke media: diskettes, harde
-schijven, CD-ROMs, of direct vanaf het Internet.
+Het packaging-systeem van Debian laat een probleemloze overgang naar
+nieuwe versies van software toe, zonder dat u vanaf nul moet beginnen, 
+en zonder dat uw oude configuratie
+overschreven zal worden. Onderlinge afhankelijkheden tussen pakketten
+worden automatisch opgelost en u kan upgraden van allerlei media:
+diskettes, harde schijven, CDROM's, en direct vanaf het Internet.
 %
 }
 
@@ -72,21 +73,21 @@
 
 \def\Stability{
 %
-Debian kent geen commerciële druk en zal geen nieuwe, mogelijk
-onstabiele, versie vrijgeven alleen omdat de markt dat
-vereist. De Debian ontwikkelaars testen hun systeem altijd zeer uitgebreid
-en proberen alle gekende bugs te verwijderen vooraleer een nieuwe versie
+Debian kent geen commerci\"ele druk en zal geen nieuwe, mogelijk
+onstabiele, versie vrijgeven, alleen omdat de markt dat vereist. De
+ontwikkelaars van Debian testen hun systeem altijd zeer uitgebreid en
+proberen alle bekende bugs te verwijderen voordat een nieuwe versie
 vrijgegeven wordt.
 %
 }
 
-\def\PortabilityCaption{Overdraagbaarheid}
+\def\PortabilityCaption{Compatibiliteit}
 
 \def\Portability{
 %
-Debian is beschikbaar voor de volgende
-architecturen: Alpha, ARM, HP PA-RISC, IBM S/390, Intel x86, Intel
-IA-64, Motorola 68k, MIPS/MIPSel, PowerPC, SPARC.
+Debian is beschikbaar voor de volgende computerarchitecturen: Alpha,
+ARM, HP PA-RISC, IBM S/390, Intel x86, Intel IA-64, Motorola 68k,
+MIPS/MIPSel, PowerPC, SPARC.
 %
 }
 
@@ -94,26 +95,25 @@
 
 \def\Included{
 %
-Eigenlijk is de complete Debian GNU/Linux-distributie zo groot dat ze
-amper op zes CD's past (architectuur-afhankelijke voorgecompileerde
-programma's, zelfs meer CD's met broncode). Daaronder zal U onder meer
-vinden:
+De complete Debian GNU/Linux-distributie zo groot dat ze nauwelijks op
+zes CD's past (dit zijn slechts de architectuur-afhankelijke
+voorgecompileerde programma's; de CD's met broncode komen daar nog bij).
+Op deze CD's vindt u onder meer:
 %
 }
 
 \def\Utilities{
 %
-de volledige set GNU hulpprogramma's, editors (emacs, vi, ~\ldots),
-netwerkprogrammatuur (telnet, ftp, finger,~\ldots), webbrowsers, privacy
-software (gpg, ssh,~\ldots), email clients, en zowat elk klein hulpprogramma
-waar U aan kan denken.
+de volledige set GNU hulpprogramma's, editors (o.a.~emacs, vi),
+netwerkprogrammatuur (o.a.~telnet, ftp), webbrowsers, privacy
+software (o.a.~gpg, ssh), emailprogramma's, en vele utilities
 %
 }
 
 \def\Networking{
 %
-een volledige set netwerkprotocols (PPP, TCP/IP, Apple\tm\ Ethertalk,
-Windows\tm\ SMB, Novell\tm,~\ldots)
+een volledige set netwerkprotocollen (PPP, TCP/IP, Apple\tm~Ethertalk,
+Windows\tm~SMB, Novell\tm,~\ldots)
 %
 }
 
@@ -121,29 +121,29 @@
 %
 ontwikkelingssoftware voor de meestgebruikte programmeertalen (en zelfs
 voor een aantal van de minder gebruikte talen) zoals: C, C++,
-ObjectiveC, Java, Python, Perl, Smalltalk, LISP, Scheme, Haskell, ADA,
-en meer.
+Objective-C, Java, Python, Perl, Smalltalk, LISP, Scheme, Haskell, ADA,
+enzovoort.
 %
 }
 
 \def\Windowsystem{
 %
-het X11 systeem aangevuld met tientallen window managers en de
+het X11 systeem aangevuld met tientallen windowmanagers en de
 twee leidende desktops: Gnome en KDE
 %
 }
 
 \def\Documents{
 %
-het \TeX/\LaTeX\ documentsysteem, PostScript en Type1 lettertypen en
-hulpprogramma's, de Ghostscript PostScript\tm\ interpreter, en een
-complete XML/SGML/HTML ontwikkelomgeving
+het \TeX/\LaTeX\ documentsysteem, PostScript- en Type1-lettertypen en
+hulpprogramma's, de GhostScript PostScript\tm-interpreter, en een
+XML/SGML/HTML-ontwikkelomgeving
 %
 }
 
 \def\Graphics{
 %
-the GIMP (GNU Image Manipulation Program), een vrij alternatief voor
+the GIMP (GNU Image Manipulation Program), een (vrij) alternatief voor
 Photoshop\tm.
 %
 }
@@ -151,14 +151,14 @@
 \def\Office{
 %
 een complete set bureau-applicaties: WYSIWYG-editors, kalenders,
-spreadsheets, databases, enz.
+spreadsheets, databases, enzovoort
 %
 }
 
 \def\Databases{
 %
 relationele databases, zoals PostgreSQL, MySQL en ontwikkeltools
-(applicatieservers, server side scriptingtalen)
+(applicatieservers, server-side scriptingtalen)
 %
 }
 
@@ -166,46 +166,37 @@
 
 \def\KnowMore{
 %
-Kijk op \boxurl{http://www.debian.org/}. Als je
-informatie of hulp nodig hebt kan je terecht op het IRC kanaal
-\#debian op \boxurl{irc.debian.org}, of op één van de Debian
-mailinglists. Zie \boxurl{http://www.debian.org/MailingLists/subscribe}
-voor instructies.
+Kijk op \boxurl{http://www.debian.org/}. Als u informatie of hulp nodig
+hebt, kunt u terecht op het IRC-kanaal \#debian op
+\boxurl{irc.debian.org}, of op een van de mailinglijsten van Debian.
+Zie \boxurl{http://www.debian.org/MailingLists/subscribe} voor meer
+informatie.
 %
 }
 
 \def\Install{
 %
-Als U Debian GNU/Linux wenst te installeren, dan kan U de
-installatiediskettes downloaden op \boxurl{ftp://ftp.debian.org/} en
-van daaruit een netwerkinstallatie doen, of een aantal Debian CDs
-bestellen. Debian verkoopt zelf geen CDs maar stelt Officiële CD
-Images ter beschikking die door verschillende verkopers gedrukt en
-verkocht worden. Voor details over de Officiële CD Images kan U
-terecht op \boxurl{http://www.debian.org/CD/}.
-%
+Als u Debian GNU/Linux wenst te installeren, dan kunt u de
+installatiediskettes downloaden van \boxurl{ftp://ftp.debian.org/} en
+van daaruit een netwerkinstallatie doen, of een aantal Debian CD's
+bestellen. Debian verkoopt zelf geen CD's maar stelt offici\"ele
+CD-images ter beschikking die door verschillende verkopers geperst en
+verkocht worden. Voor details over de offici\"ele CD-images kunt u terecht
+op \boxurl{http://www.debian.org/CD/}.%
 }
 
 \def\MadeWith{
 %
-This flyer was made using \LaTeX\ and a Debian system.
+Deze folder is gemaakt met \LaTeX\ op een Debian systeem.
 %
 }
 
 \def\SponsoredBy{
 %
-Printing of this flyer was sponsored by
+Het drukken van deze folder is gesponsord door
 %
 }
 
-\def\SponsorURL{
-%
-http://www.credativ.de/
-%
-}
+\def\SponsorURL{http://www.credativ.de/}
 
-\def\SponsorLogo{
-%
-credativ
-%
-}
+\def\SponsorLogo{credativ}

Attachment: pgpJcQwPO6H8u.pgp
Description: PGP signature


Reply to: