[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

la respondfrazon de sian retpo 'Evolution'.Mi uzas la retpoŝtilo 'Evolution' kaj mi deziras ke mian retpoŝtilon skribu la respondfrazo en la esperanta lingvo.

Ebzemple, mi deziras antstataŭigi

'On Sun, 2004-11-21 at 19:39 +0100, Sylvain Vedrenne wrote:'

la frazo

'La 07-an de Novembro 2004, je 11:29, Lluís Batlle i Rossell skribis:'

Ĉu vi scias kion mi devos fari ?

--
pub  1024D/73791C2B 2002-09-30 Serge Leblanc <serge.leblanc@wanadoo.fr>
 Primary key fingerprint: 8E0C 0D6D E026 A278 9278  BF4F 1A93 D552 7379 1C2B

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: