[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Verminder de factuur van Michiels/Guilliame bij Belgacom/ProximusTitle: Verminder de factuur van Michiels/Guilliame bij Belgacom/Proximus

Als u deze e-mail in tekstformaat ontvangt, zonder afbeeldingen, klik hier!
Deze e-mail werd verstuurd naar debian-edu@lists.debian.org. | privacy policy | Uitschrijven - Profiel update

Deze email werd verstuurd namens Kapateco SARL, 128 rue de Trèves, L-2630 Luxembourg
TVA: LU20701186 – tel: 00352/ 260.94.712
Overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privé-leven, hebt u het recht op inzage, wijziging en verwijdering van uw gegevens.
powered by
Addemar

Reply to: