[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

oferta kredytowakredyty dla wszelkiego rodzaju cel?w
 Oferujemy od minimalnej kwoty 10.000,00 euro do 20 mln euro
 A na niskim oprocentowaniu w wysokoBci 2%
 Okres kredytowania: maksymalnie 25 lat w zaleCnoBci od kwoty kredytu, czego potrzebujesz.
 klienci powinni by7 w wieku powyCej 18 lat
 Transakcja ta poCyczka jest 100% gwarancji dla powaCnych klient?w
 Aby uzyska7 wi9cej informacji na temat kredytu, prosimy o kontakt poprzez e-mail: covergroupltd01 at gmail.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/autopkgtest-devel/attachments/20170110/7f953c85/attachment.html>


Reply to: