[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Žádost o souhlas se zasíláním obchod. sdělení od: www.JOuFair.comDobrý den,

     vzhledem k tomu, že zasílání informací elektronickými prostředky je nově upraveno zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který nabyl účinnosti dne 7.9.2004, a podle § 7 tohoto zákona je možné šířit obchodní sdělení elektronickými prostředky pouze za předpokladu, že adresát dal předem prokazatelný souhlas k takovémuto využití svého elektronického kontaktu, dovolujeme si Vás požádat o potvrzení, že i nadále máte zájem dostávat informace od společnosti JOu Ltd. cestou elektronické pošty.

Obsahem tohoto sdělení je nabídka zajištění kompletních služeb, týkající se NEJVĚTŠÍCH VELETRHŮ & VÝSTAV v ČÍNĚwww.JOUFAIR.com

     V případě, že souhlasíte se zasíláním obchodního sdělení s uvedeným obsahem, odpovězte prosím na tento eMail a do předmětu zprávy napište SOUHLASÍM. V případě, že na tento eMail neodpovíte, nebude Vám obchodní sdělení (nabídka) zasláno.


JOu Ltd.
20/F., Far East Consortium Building
121 Des Voeux Road, Central
HONG KONG
eMail:
info@joufair.com
www.joufair.com

>>> Specialista na veletrhy a výstavy v Číně. S námi se v Číně neztratíte...


Reply to: