[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Mimarlar ve Proje =??Q?b=FCrolar=FD?= ile =??Q?tan=FD=FEma?= talebi (%60 =??Q?l=FDk?= indirimler)**cdwrite@other.debian.org**MEKANÝK TESÝSAT PROJE HÝZMETLERÝMÝZDE %60 VARAN ÝNDÝRÝMLER YAPTIKÝyi günler, 
Firmamýz 1990 dan itibaren mekanik tesisat konusunda proje ve uygulama yapmaktayýz
Uygulama, As-built, Belediye projesi ve ihale dosyasý hazýrlamaktayýz.


	Projeleriniz için teklif vermeyi bekliyoruz.    bilgi@mekanikproje.com		  Mekanik tesisat projeleri

Isý yalýtým
Sýhhi tesisat
Isýtma tesisatý(merkezi,kombi,yerden ýsýtma)
Havalandýrma tesisatý(merkezi, endüstriyel)
Klima tesisatý
Soðuk depo tesisatý
Ýþyeri rushat projesi
Asansör projesi
Endüstriyel tesisat
Endüstriyel tasarým
Yangýn tesisatý
Doðalgaz tesisatý(evsel, iþyeri,Sanayi)
Buhar tesisatý
kýzgýn su tesisatý
Hastane tesisatý(medical)
Alternatif enerji(hava, su, güneþ)


ile ilgili konularda projelendirme yapmaktayýz.

Yetkilerimiz :

SMM belgeli
Ýgdaþ yetkili firmasý
Anakent ve ilçe BelediyeleriProjelerimizi kendi geliþtirdiðimiz programlar sayesinde oldukça hýzlý üretilmektedir.
Projelerimi Cad tabalý digital ortamda yapýlmaktadýr.


Mak.Müh.Alper ORAL
Mak.Müh.Ümit Yaþar KOÇAK

Pro-Tes Müh.Hiz.Ltd.Þti.
Dereboyu cd 63/3 
Mecidiyeköy/ÝST

0533 726 60 42
0212 266 26 23pbx

www.MekanikProje.com
bilgi@mekanikproje.comMail almak istemiyorsanýz. iptal@mekanikproje.com adresine boþ mail yollamanýz yeterli olacaktýr.Reply to: